ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพ : กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.มท.

1

Be Sociable, Share!