ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ณ วัดคลองหก ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

2 3 4 5 6 1 7 13 12 11 10 9 8

Be Sociable, Share!