ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปพบปะชาวประมงพื้นบ้านที่ออกเรือไปจับแมงกะพรุน ในเขตพื้นที่อำเภอท่าใหม่

วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
พันเอก จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ นายอำเภอท่าใหม่ นายอำเภอแหลมสิงห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปพบปะชาวประมงพื้นบ้าน
ที่ออกเรือไปจับแมงกะพรุนในเขตพื้นที่อำเภอท่าใหม่ และอำเภอใกล้เคียง เพื่อรับฟังข้อมูลและรับทราบปัญหาในการทำประมงดังกล่าว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคณะได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
เพื่อลงเรือสำรวจพื้นที่และวิธีการจับแมงกะพรุนบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี โดยหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและรับทราบปัญหาแล้ว จะได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 123

Be Sociable, Share!