ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Be Sociable, Share!