ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สำหรับอาคารปัญญาวราภรณ์ สร้างขึ้นจากความเมตตาของพระครูปัญญาวราภรณ์หรือพระอาจารย์ประเวท ปัญญาธะโร เจ้าอาวาสวัดคลองมะลิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระคุณเจ้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการรักษาผู้ป่วยอันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลมะขามมีอาคารไม่เพียงพอที่จะรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงรับเป็นประธานอุปถัมภ์และดำริให้มีการก่อสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โดยชั้นบนใช้เป็นห้องประชุม ชั้นล่างใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยทางด้านทันตกรรมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการบริจาคในเบื้องต้น จำนวน ๒ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน การถ่ายภาพรังสีทางด้านทันตกรรมด้วยระบบดิจิตอล และยูนิตทำฟัน ๔ ยูนิต ให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ทำฟันปลอม จัดฟัน รวมถึงส่งเสริมการรักษาฟัน ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ พร้อมเปิดให้บริการแก่นักบวชทุกศาสนา และประชาชนทั่วไป

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น