ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดป่าคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 35329631_1961515283911557_1072335531448205312_n

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น