การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8

เอกสารแนบ 3 ACMECS Info 9-Summits

 

  1. ชุดความรู้1.Article_Intro_to_ACMECS
  2. บทบาท ACMECS ของกระทรวงมหาดไทย
  3. ชุดความรู้2.ACMECS
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น