ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น