ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยพิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ต่อครูผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น