ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีมงคลที่วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอน โดยจัดให้มีพิธีไหว้ครูสามัญและพิธีไหว้ครูศิลปะ อันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีส่วนช่วยธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น