ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ๓ สายงาน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น