ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกชาติ วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมพัฒนาเป็นสวนป่าในเมือง ซึ่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ตามมติคณะกรรมการจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น