ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ ของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น