ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทันตกรรมผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปะตง ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทันตกรรมผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านทันตกรรม และไม่สามารถเดินทางไปรักษาได้ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสอยดาว จำนวน ๓๖๐ คน และอำเภอโป่งน้ำร้อน ๑๐๐ คน ให้บริการระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น