ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และเกษตรจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทป รายการกฤษณะล้วงลูก ซึ่งออกอากาศทางเนชั่น ทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลผลไม้และของดีเมืองจันท์

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สวนพวงมณี ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และเกษตรจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทป รายการกฤษณะล้วงลูก ซึ่งออกอากาศทางเนชั่น ทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลผลไม้และของดีเมืองจันท์ และเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น