ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ่านพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) และน้อมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ๕ รูป ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาพุทธศาสตรดุษีบัณฑิต (พธ.ด.)

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ่านพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) และน้อมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ๕ รูป ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาพุทธศาสตรดุษีบัณฑิต (พธ.ด.) ประกอบด้วย พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า พระปลัดคำนวณ เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด พระครูปลัดไพบูลย์ เจ้าอาวาสวัดจันทร์แสงสี พระครูจารุเขมากร เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว และพระครูบวรสิริทัต เจ้าคณะตำบลคมบาง เจ้าอาวาสวัดห้องคูหา

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น