ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ สายที่ ๑ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.) เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๑ ราย

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น