ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องจุลมณี ๔ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น