ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ย้อนอดีตกาลสานต่อปัจจุบันบ้านบางกะจะ”

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ย้อนอดีตกาลสานต่อปัจจุบันบ้านบางกะจะ” โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชุมชนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น