ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะและกล่าวให้โอวาทแก่อาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สมาชิกในการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบปะและกล่าวให้โอวาทแก่อาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สมาชิกในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น