ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายเกิด โซ๊ะเทีย ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาหารือข้อราชการ พบปะเยี่ยมเยือนกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดไพลิน

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายเกิด โซ๊ะเทีย ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาหารือข้อราชการ พบปะเยี่ยมเยือนกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดไพลิน เพื่อสานต่อความร่วมมืออันดีที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น