ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ”

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” โอกาสนี้นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “สตรียุคใหม่กับการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น