พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ และทอดพระเนตรนิทรรศการ พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ

วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ และทอดพระเนตรนิทรรศการ พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น