ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีการถวายบังคมลา และปัจฉิมนิเทศ

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีการถวายบังคมลา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น