ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อกวาดล้างสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ เพื่อป้องกันสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๓ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อกวาดล้างสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ เพื่อป้องกันสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ผลปรากฏไม่พบยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น