ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๗ อนุมัติให้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ โอกาสนี้ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันจัดงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ระบบสหกรณ์ และผลการดำเนินงานสหกรณ์ไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีทำบุญ กิจกรรมชาวสหกรณ์จันทบุรีปั่นจักรยานเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กิจกรรมการมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ๑๐ อำเภอ กิจกรรมการบริจาคโลหิตของขบวนการสหกรณ์/กลุ่มสหกรณ์ นิทรรศการการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสมาชิกสหกรณ์/ทายาทสหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น