ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบูชาดาวนพเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบูชาดาวนพเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน โดยภายในสถานที่จัดงานได้มีการประดับตกแต่งโคมไฟประติมากรรมสัญลักษณ์ของความเจริญ และศรัทธาตามความเชื่อโดยรอบบริเวณงาน

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น