ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ (บ้านจันทเขลม) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ (บ้านจันทเขลม) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก เป็นประธานร่วม ซึ่งกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ได้กำหนดฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสิงคโปร์ กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น กองทัพอินโดนีเซีย กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี และกองทัพมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ (บ้านจันทเขลม) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น