ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โครงการ “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะละกอ และมะม่วงคุณภาพสำหรับเกษตรจังหวัดสระแก้วและพื้นที่ภูมิภาค”

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น