นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๗ ในโอกาสเดินทางมาสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น