ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี (One Stop Service)

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี (One Stop Service) ณ อาคารสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น