ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดถนนลาดยางสายบ้านสะท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณ ๕ แยก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดถนนลาดยางสายบ้านสะท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เชื่อมต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น