ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีตรวจพล สวนสนาม และพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกองเอก วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีตรวจพล สวนสนาม และพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๖๔ ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมพิธี โดยภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. ที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นผู้บังคับกองผสมนำสมาชิก อส. กล่าวคำปฏิญาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ผู้บังคับกองผสมนำสมาชิก อส. ประกอบพิธีสวนสนาม จากนั้นประธานในพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน นางสุจิตรา ศรีนาม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานในพิธีมอบชุดบำรุงขวัญแก่ตัวแทนสมาชิก อส. จำนวน ๑๑ กองร้อย ประธานกล่าวให้โอวาท เป็นอันเสร็จพิธี สำหรับการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญประกอบด้วย การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมาย การพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้บริการประชาชน รวมถึงงานบริการในงานพิธีสำคัญต่างๆ และภารกิจอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 56

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น