นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี

 

 

1

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น