ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางมาตรวจราชการ และเปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจที่เมืองจันท์

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางมาตรวจราชการ และเปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจที่เมืองจันท์ ณ วัดโบสถ์เมือง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น