ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของศูนย์ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ศูนย์บริการสื่อมวลชน (Press Center) ชั้น ๒ อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น