ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีฯ

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น