ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “เจาะเฉพาะกิจ” ประเด็นการพัฒนาเพื่อการเชื่อมโยงสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “เจาะเฉพาะกิจ” ประเด็นการพัฒนาเพื่อการเชื่อมโยงสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น