นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น