ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวโครงการวิ่งและปั่นจักรยาน “ก้าวที่ภักดี CHANTHABURI RUN & RIDE” ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณพระตำหนักเทา วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวโครงการวิ่งและปั่นจักรยาน “ก้าวที่ภักดี CHANTHABURI RUN & RIDE” ครั้งที่ ๑ ซึ่งกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการวิ่งและปั่นเพื่อการกุศลบนเส้นทางเชื่อมตัวเมืองจันทบุรีและคลองภักดีรำไพ สมทบกองทุนการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น