ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๓ และ ๙ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๓ และ ๙ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น