ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ในระดับจังหวัด ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น