ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่ผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่ผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๗๗ ราย ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น