ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จ

1

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น