ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดจันทบุรี โดยมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อหามาตรการและแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
ให้เกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติต่อไป

1 2 3 4 8 9 14

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น