ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงินจาก นายปริโสทัต ปุณณภุม บริจาคเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี บริจาคคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว จำนวน ๗ ชุด

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 19 20 21 23 25 28

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น