นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในโอกาสเดินทางมาประเมินสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น