ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารสมาคมทะมิลมุสลิมจันทบุรี ศูนย์กลางอิสลามประจำจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการสมาคมทะมิลมุสลิม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารสมาคมทะมิลมุสลิมจันทบุรี ศูนย์กลางอิสลามประจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายประสาน ศรีเจริญ
รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี

19 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น