ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม และงานหมูดุดออนเดอะบีช ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม และงานหมูดุดออนเดอะบีช ครั้งที่ ๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหาดแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น