ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธี “ วันยุทธหัตถี ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธี “ วันยุทธหัตถี ”
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน
ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี
กับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะเมื่อวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช ๙๕๔
ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๑๓๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ กำหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี เป็น “วันยุทธหัตถี”

1 2 3 4 5 17 18

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น